Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dodano: 13 czerwca 2018

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. “Organizacja szkolenia ratowników wodnych oraz prowadzenie działań prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Suwałki”, zgłoszonego przez Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Tutaj znajduje się Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. “Organizacja szkolenia ratowników wodnych oraz prowadzenie działań prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Suwałki”, zgłoszonego przez Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe