Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Dodano: 8 marca 2017

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. “Doposażenie Sali Dzieciom Do Spędzania Czasu Wolnego Oraz Rozwijania Swoich Zainteresowań”, realizowanego przez Społeczną Organizację Przyjaciół Dzieci “Przystań” Tutaj znajduje się Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. “Doposażenie Sali Dzieciom Do Spędzania Czasu Wolnego Oraz Rozwijania Swoich Zainteresowań”, realizowanego przez Społeczną Organizację Przyjaciół Dzieci “Przystań”

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe