ankieta-pomysl-na-suwalki'

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dodano: 1 grudnia 2017

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. “Dofinansowanie wyjazdu
na 36 Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Ludwika Zamenhofa” z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) 

Tutaj znajduje się Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. “Dofinansowanie wyjazdu na 36 Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Ludwika Zamenhofa”, zgłoszonego przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) 

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe