Informacja z konsultacji z SRDPP projektu uchwały RM w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały nr XII/130/2015 RM w Suwałkach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2016-2020

Dodano: 5 lipca 2018

Informacja z konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały nr XII/130/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2016-2020  

Tutaj znajduje się Informacja z konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały nr XII/130/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2016-2020 

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe