ankieta-pomysl-na-suwalki'

Inicjatywy lokalne

Dodano: 30 sierpnia 2017

Prezydent Miasta Suwałki przypomina, że celem przyspieszenia wykonania zadań poprawiających warunki życia mieszkańców lub warunki prowadzenia działalności usługowej i przemysłowej przyjęto w Suwałkach formę realizacji inwestycji polegającej na współudziale finansowym Miasta i Inicjatora.

Wnioski mogą być składane przez podmioty gospodarcze, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. W ramach wyżej wymienionej inicjatywy możliwa jest realizacja na terenie Suwałk takich zadań jak:

– budowa i remont: ulic, chodników, parkingów

– budowa obiektów i tworzenie terenów sportowych, rekreacyjnych

– innych mieszczących się w ramach zadań własnych miasta lub wpływających w zasadniczym stopniu  na wizerunek i funkcjonowanie Miasta.  

Wnioski o realizację inwestycji:

– w trybie inicjatywy lokalnej realizowanych zgodnie z Uchwałą NR XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011r. oraz  z Uchwałą NR XLVII/514/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2014 r.

– w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych realizowanych na podstawie Zarządzenia NR 223/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 czerwca 2015 r. należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1 , w pokoju Nr 4  w terminie do dnia 30 września bieżącego roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach lub pod numerem telefonu (85) 5628285 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00.

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Ogłoszenia