Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.
 
W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii dopuszcza się możliwość odraczania, rozkładania na raty oraz obniżania czynszu przedsiębiorcy za wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, Skarbu Państwa lub ZBM TBS sp. z o.o.
 
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu gastronomii, handlu i usług,
z wyłączeniem działalności spożywczej i medycznej, wynajmujący lokal użytkowy, przez okres trwania stanu epidemicznego/stanu epidemii ma możliwość uzyskania następującej pomocy:
1)      odroczenia płatności oraz rozłożenia na raty czynszu (bez opłat za media);
2)      całkowitego zwolnienia z czynszu na skutek zawieszenia działalności gospodarczej
w CEIDG, w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego lub stanu epidemii na okres od dnia zawieszenia działalności do końca stanu epidemii;
3)      obniżenia czynszu:


Ww. formy pomocy będą rozpatrywane na pisemny, udokumentowany wniosek przedsiębiorcy (załączniki nr 1, 2 lub 3) wraz z załączonymi dokumentami, w szczególności wykazującymi poziom spadku przychodów w stosunku do poziomu średniorocznego w 2019 r.
 
Odroczenie płatności, rozłożenie na raty oraz obniżenie czynszu za wynajem lokalu użytkowego może być udzielone najemcy, który nie posiada zaległości z tytułu zawartej umowy najmu lokalu na dzień 20 lutego 2020 r.
 
Za okres odroczenia płatności oraz rozłożenia na raty czynszu za wynajem lokalu użytkowego nie pobiera się odsetek.
 
Odroczenia płatności należności oraz rozłożenia na raty czynszu z tytułu wynajmu lokalu użytkowego następuje w formie zawartego porozumienia przez Spółkę oraz wynajmującego.

Stosowny wniosek można wysłać listownie na adres:
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.
ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki.
 
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 
tel. (87) 563-50-00, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl