AKTUALIZACJA z dn. 27 maja 2020r.
W związku z procesem uwalniania gospodarki z restrykcji epidemicznych PGK Sp. z o.o. podjęło decyzję o uchyleniu Zarządzenia w sprawie okresowego obniżenia czynszu na targowisku przy ul. Sejneńskiej. Nowe zarządzenie będzie obowiązywać od dnia 01.06.2020 r. co oznacza, że ostatnim miesiącem za który będą przyznawane ulgi na targowisku jest miesiąc maj. W chwili obecnej liczba osób odwiedzających targowisko wróciła już do poziomu ubiegłorocznego a prawie wszyscy handlowcy działający na targowisku wznowili działalność gospodarczą.
Handlowcy mogli ubiegać się o ulgi za okres od 13 marca do 31 maja. Do chwili obecnej PGK Sp. z o.o. rozpatrzyło 132 wnioski podmiotów gospodarczych funkcjonujących na targowisku na kwotę 33 108 zł netto.
 
W celu wsparcia finansowego podmiotów prowadzących działalność na targowisku przy ul. Sejneńskiej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach wprowadziło obniżkę czynszu za okres od 13 marca do 31 maja w wysokości:


1)     całkowite zwolnienie przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność gospodarczą w CEIDG, w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego lub stanu epidemii na okres od dnia zawieszenia działalności do końca stanu epidemii,
2) 
     
 
3)      Obniżki nie dotyczą podmiotów branży spożywczej, mięsnej, warzywniaków oraz chemii gospodarczej.
4)      Warunkiem udzielenia obniżki jest wniosek przedsiębiorcy (załącznik nr 1- druk do pobrania tutaj) z załączonymi dokumentami wykazującymi poziom obniżki przychodów w danym miesiącu.
5)      Jeżeli wniosek z załącznikami zostanie wniesiony w ciągu pierwszych 5 dni roboczych po zakończeniu danego miesiąca to kwota obniżki zostanie uwzględniona w fakturze za kolejny miesiąc.
6)      Wsparcie dotyczy jedynie czynszu, nie dotyczy opłat z tytułu korzystania z mediów.

Kontakt:
Zakład Targowisk Miejskich
Tel.: (87) 566 65 14
Email: miejskie@ o2.pl