W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zamknięciu lub znacznemu ograniczeniu w funkcjonowaniu większości obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach przewiduje się możliwość obniżania czynszów dla firm i podmiotów w obiektach zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach:

Obniżka wysokości czynszu zależy od danego obiektu, rodzaju prowadzonej działalności i okresu wyłączenia i ponownego otwarcia danego obiektu do użytkowania.

Stadion piłkarski
– brak obniżek czynszów

Stadion lekkoatletyczny – dla firm, podmiotów, jednostek, organizacji czy stowarzyszeń prowadzących działalność sportową i rekreacyjną
- 100% obniżka czynszu (bez opłat za media) w okresie obowiązywania zakazów epidemicznych tj. w okresie marzec – maj 2020 r.
- 50% obniżka czynszu (bez opłat za media) po zniesieniu lub złagodzeniu zakazów epidemicznych tj. w okresie czerwiec – sierpień 2020 r.
Proponowane obniżki nie dotyczą pozostałych podmiotów nie związanych z działalnością sportową m.in. prowadzących działalność reklamową (umieszczanie bilbordów, telebimów, kostek reklamowych na stadionie itp.)

Suwałki Arena – dla firm, podmiotów z branży gastronomicznej, spożywczej, sprzedaży żywności
- 100% obniżka czynszu (bez opłat za media) w okresie obowiązywania zakazów epidemicznych i zamknięcia obiektu
Obniżki czynszu nie dotyczą podmiotów, firm czy innych jednostek wynajmujących powierzchnie biurowe oraz reklamowe np. bilbordy, telebimy, kostki reklamowe itp. i inne rodzaje działalności.

Hostel Wigry
- 100% obniżka czynszu (bez opłat za media) w okresie obowiązywania zakazów epidemicznych tj. w okresie marzec – maj 2020 r.
- 50% obniżka czynszu (bez opłat za media) po zniesieniu lub złagodzeniu zakazów epidemicznych tj. w okresie czerwiec – sierpień 2020 r.

Pływalnia OSiR – dla firm, podmiotów z branży gastronomicznej lub zajmujących się sprzedażą żywności
- 100% obniżka czynszu (bez opłat za media) w okresie obowiązywania zakazów epidemicznych tj. okresie marzec – maj 2020 r.
Obniżki czynszu nie dotyczą podmiotów, firm czy innych jednostek wynajmujących powierzchnie biurowe, reklamowe lub prowadzących inny rodzaj działalności oprócz branży gastronomicznej i sprzedaży żywności

Przystań Stary Folwark
- 100% obniżka czynszu (bez opłat za media) w okresie obowiązywania zakazów epidemicznych tj. w okresie marzec – maj 2020 r.
- 50% obniżka czynszu (bez opłat za media) po zniesieniu lub złagodzeniu zakazów epidemicznych tj. w okresie czerwiec – sierpień 2020 r.

Zalew Arkadia
- 30% obniżka czynszu (bez opłat za media) w okresie obowiązywania zakazów epidemicznych tj. w okresie marzec – maj 2020 r. w zakresie działalności reklamowej np. bilbordy, telebimy, kostki reklamowe, banery itp.
- dla pozostałych działalności możliwość zmniejszenia wysokości miesięcznego czynszu (bez opłat za media) na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy będzie rozpatrywana indywidualnie przez OSiR.

Ośrodek Żeglarski nad Zalewem Arkadia
- brak obniżek czynszów

Hala OSiR
- 30% obniżka czynszu (bez opłat za media) w okresie obowiązywania zakazów epidemicznych tj. w okresie marzec – maj 2020 r.

Aquapark
- 30% obniżka czynszu (bez opłat za media) w okresie obowiązywania zakazów epidemicznych do momentu uruchomienia obiektu Aquaparku dla działalności polegających na reklamie w formie kostek reklamowych. Po uruchomieniu obiektu nie przewiduje się obniżek czynszów dla tych form działalności;
- 100% obniżka czynszu (bez opłat za media) dla pozostałych działalności w okresie obowiązywania zakazów epidemicznych do momentu uruchomienia obiektu Aquaparku. Po uruchomieniu obiektu Aquaparku do użytkowania możliwe jest uzyskanie obniżenia wysokości czynszu (nie dłużej niż 3 miesiące i do 50% wysokości czynszu).
 
Kontakt:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, tel.: (87) 566-32-82; mail: sekretariat@osir.suwalki.pl