Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

INFORMACJA
O MOŻLIWOŚCI ODROCZENIA PŁATNOŚCI ZA ENERGIĘ CIEPLNĄ
DOSTARCZANĄ PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
W SUWAŁKACH SP. Z O.O.
 
W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, iż w uzasadnionych przypadkach suwalscy przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z odroczenia płatności za energię cieplną, wynikających z wystawionych faktur lub rozłożenia płatności na dogodne raty uwzględniając  realne możliwości spłaty  zobowiązań na rzecz Spółki.
 
Odroczeniu mogą podlegać płatności wynikające z faktur wystawionych od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym doszło do odwołania stanu epidemii.
 
Odroczenie płatności lub rozłożenie spłaty zobowiązań na raty odbywać się będzie na pisemny wniosek, który będzie rozpatrywany dla każdego przedsiębiorcy indywidualnie.
 
W przypadkach przedłużającego się stanu zagrożenia i trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy, wnioski o wydłużenie terminów płatności będą rozpatrywane każdorazowo z uwzględnieniem bieżącej kondycji finansowej Wnioskodawcy.
 
Stosowny wniosek można wysłać na adres e-mailowy: bok@pec.suwalki.pl
lub listownie na adres:
PEC w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6A
16-400 Suwałki
 
W przypadku dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt telefoniczny:Biuro Obsługi Klienta: tel. 87 562 99 51Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach


W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. wprowadza możliwość odroczenia płatności za świadczone usługi o 3 miesiące bez naliczania odsetek za przekroczenie terminów płatności wynikających z wystawionych faktur. Odroczeniu mogą podlegać wszystkie płatności za dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków, wynikające z faktur wystawionych od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym doszło do odwołania stanu epidemicznego.
 
W przypadkach przedłużającego się stanu zagrożenia i trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Odbiorców usług PWiK, wnioski o wydłużenie terminów płatności powyżej 3 miesięcy będą rozpatrywane po ich ponownym wysłaniu wraz z uzasadnieniem.
 
W celu odroczenia płatności należy złożyć wniosek (druk) na 1 z adresów poczty elektronicznej:
 
dzial.sprzedazy@pwik.suwalki.pl lub sekretariat@pwik.suwalki.pl
 
lub wysyłając wniosek listownie na adres:
 
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
 
W przypadku dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt telefoniczny:
 
Biuro Obsługi Klienta: tel. 87 567 60 53, wew. 20