W okresie trwania stanu epidemii, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 491, 522, 531) Miasto Suwałki odstępuje od naliczenia opłat, o których mowa w §4 ust.1 pkt 1) oraz §5 pkt 1), 2), 3) zarządzenia nr 249/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, placów miejskich, parków i działek będących własnością Gminy Miasta Suwałk na cele gastronomiczne, handlowe i usługowe, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.
 
Odstąpienie od naliczania opłat odnosi się do umów, zawartych z Zarządem Dróg i Zieleni w Suwałkach na wniosek zainteresowanego.
 
W załączeniu link do zarządzenia:http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-149-2020-w-sprawie-zmiany-wysokosci-stawek-oplat-za-zajecie-pasa-drogowego-drog-wewnetrznych-placow-miejskich-parkow-i-dzialek-bedacych-wlasnoscia-gminy-miasta-suwalk-na-cele-gastronomiczne-handlowe-i-uslugowe-ktorych-zarzadca-jest-zar.html