Na podstawie uchwały nr XXI/277/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, zwolnienie w okresie od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. mogą uzyskać przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od nieruchomości i prowadzący działalności gospodarczą wskazaną w uchwale, po złożeniu:
1)      zawiadomienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,
2)      formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,
3)      deklarację na podatek od nieruchomości, lub informację o nieruchomościach i obiektach (druki dostępne na stronie: http://bip.um.suwalki.pl/pliki_do_pobrania.html )
 
 
Uchwała wraz z załącznikami dostępna jest na stronie: http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-xxi-277-2020-z-dnia-2020-04-29.html

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć:
1) w skrzynce w holu Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. A. Mickiewicza ,lub
2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, lub
3) przesłać w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym http://esp.um.suwalki.pl/

Wydział Budżetu i Finansów
Tel.: (87) 5628177
Mail: bf@um.suwalki.pl