Na podstawie Uchwały nr XXVIII/381/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie w prowadzenia za część 2021 roku, zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, możliwe jest uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2023 r. przez ww. przedsiębiorców.
 
Wzory dokumentów i uchwała dostępne są pod linkiem: http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-xxviii-381-2021-z-dnia-2021-01-27.html
 
Dan kontaktowe do jednostki właściwej:
 
Wydział Budżetu i Finansów
Tel.: (87) 5628177
Mail: bf@um.suwalki.pl