Rada Gospodarcza
przy Prezydencie Miasta Suwałk

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Suwałk jest niezależnym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w celu zintegrowania środowiska przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych z Suwałk poprzez współdziałanie i wymianę doświadczeń. Rada Gospodarcza składa się z przedstawicieli suwalskiego środowiska biznesu i przedsiębiorców.

Celem Rady jest inicjowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz opiniowanie głównych zamierzeń inwestycyjnych i kierunków rozwojowych Suwałk, co ma szczególne znaczenie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz kontynuacji proinwestycyjnej polityki miasta.

Rada Gospodarcza to ciało doradcze, które działa przy Prezydencie Miasta Suwałk od kilkunastu lat.

Skład Rady Gospodarczej
- kadencja 2015-2018:
 • Bogdan Sadowski – Przewodniczący Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach, przedsiębiorca
 • Henryk Owsiejew – przedsiębiorca
 • Andrzej Lewkowicz – Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, przedsiębiorca
 • Adam Galas – przedsiębiorca
 • Mirosław Szyszko – przedsiębiorca
 • Walerian Drażba – przedsiębiorca
 • Bronisław Woźnialis – przedsiębiorca
 • Adam Ołów – przedsiębiorca
 • Dariusz Bogdan – Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach
 • Monika Lipińska – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego ,,Ares” S.A. w Suwałkach
 • Marta Wiszniewska – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda Szczepanika w Suwałkach

Obsługą techniczną Rady Gospodarczej zajmuje się Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie Nr 233/ 2018 z dnia 9 lipca 2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 142/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i ustalenia Regulaminu działania tej Rady Pobierz
Zarządzenie Nr 167/ 2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 142/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i ustalenia Regulaminu działania tej Rady Pobierz
Zarządzenie Nr 310/ 2016 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 142/ 2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i ustalenia Regulaminu działania tej Rady Pobierz
Zarządzenie Nr 142 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej i ustalenia Regulaminu działania tej Rady Pobierz
Regulamin Rady Gospodarczej Pobierz