Kaip atvykti į Giedrus Suvalkus?

Per Suvalkus eina du pagrindiniai tarptautiniai transporto keliai: iš Berlyno per Varšuvą į Sankt Peterburgą bei iš Varšuvos į Helsinkius. Kelias į Helsinkius, t.y. Via Baltica ateityje turi sujungti Baltijos šalis su Vakarų Europa.

Suvalkuose taip pat kertasi svarbūs nacionaliniai ir vaivadijos keliai:

  • Nacionalinis kelias nr 8, kuris yra dalimi tarptautinio kelio E 67, kuris veda pietų kryptimi į Augustavą (Augustów), Balstogę (Białystok) ir Varšuvą (Warszawa) bei šiaurės rytų kryptimi į Šipliškę (Szypliszki), Budziską (Budzisko) ir Kauną;
  • Vaivadijos kelias nr 655, pietvakarių kryptimi veda į Račkas (Raczki), o šiaurės kryptimi į Suvalkų kraštovaizdžio parką (Suwalski Park Krajoznawczy) ir Rutką Tartaką (Rutka Tartak);
  • Vaivadijos kelias nr 652, veda į Geldapę (Gołdap) ir Kaliningrado sritį Rusijos Federacijoje;
  • Vaivadijos kelias nr 653, rytų kryptimi veda į Seinus (Sejny), Vygrių nacionalinį parką (Wigierski Park Narodowy) ir Aradnykus (Ogrodniki), o vakarų kryptimi į Alėcką (Oleck), Luką (Ełk) ir Olštyną (Olsztyn).

Artimiausi užsienio kaimynai:

  • Lietuva: Budzisko pasienio punktas – 28 km nuo Suvalkų, automobiliams taip pat ir Aradnynkų (Ogrodniki) pasienio punktas – 43 km nuo Suvalkų bei Trakiškių (Trakiszki) geležinkelio pasienio punktas – 33 km nuo Suvalkų;
  • Kaliningrado sritis Rusijos Federacijoje: Geldapės (Gołdap) keleivių pasienio punktas – 68 km nuo Suvalkų;
  • Baltarusija: Kužnicos Bialostockos (Kuźnica Białostocka) krovinių, keleiviu ir geležinkelio pasienio punktas – 125 km nuo Suvalkų.

Į Suvalkus galima atvykti autobusu ir traukiniu:

Artimiausias oro uostas yra Kaune.