Komisja ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia

Dodano: 13 marca 2018

Zarządzenie Nr 96/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z 12 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

Tutaj znajduje się Zarządzenie Nr 96/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z 12 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe