Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Dodano: 2 stycznia 2018

Powołano komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku 

Tutaj znajduje się Zarządzenie Nr 417/ 2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe