ankieta-pomysl-na-suwalki'

Konkurs “bizneSÓWKI” II edycja

Dodano: 23 grudnia 2016
Laureaci I edycji konkursu "bizneSÓWKI"

Laureaci I edycji konkursu “bizneSÓWKI”

Prezydent Miasta Suwałk mając na względzie aktywizację i pobudzanie rozwoju suwalskiej przedsiębiorczości, w szczególności wśród młodzieży uczącej się w szkołach mających siedziby na terenie Gminy Miasta Suwałki i osób młodych do 35 roku życia, w szczególności absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów, chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w Suwałkach, ogłosił II edycję konkursu o tematyce biznesowej pn. „bizneSÓWKI”.

Konkurs prowadzony będzie w dwóch kategoriach: uczestników ubiegających się o nagrodę za biznesplan (uczniów szkół ponadgimnazjalnych mających siedziby na terenie Gminy Miasto Suwałki prowadzonych w systemie dziennym – I kategoria) oraz uczestników ubiegających się o nagrodę za pomysł biznesowy (osoby pełnoletnie do 35 roku życia zamieszkujące w Suwałkach albo zameldowane czasowo lub na stałe w Suwałkach – II kategoria).

Nabór formularzy zgłoszenia do konkursu prowadzony będzie w dniach 1 grudnia 2016 r. – 28 lutego 2017 r.

Nagrody: 12 000 zł w II kategorii oraz 1 600 zł, 1 200 zł i 800 zł w kategorii I.

Poniżej do pobrania najważniejsze dokumenty dot. konkursu (zarządzenie Prezydenta Miasta, regulamin konkursu, formularz zgłoszenia).

Link do całości dokumentacji dot. bizneSÓWEK na BiP Urzędu Miejskiego w Suwałkach: http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-302-2016-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-biznesowki-oraz-ustalenia-jego-regulaminu.html

Osoba do kontaktu ws. konkursu bizneSÓWKI: Emil Sieńko, Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, tel. (87) 562 81 30, mail: esienko@um.suwalki.pl

Formularz zgłoszenia: http://bip.um.suwalki.pl/resource/file/download-file/id.40479

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze, Miejskie