Konkurs ,,Prosto ze szkoły”

Dodano: 20 kwietnia 2017

18 kwietnia rozpoczęła się kolejna – VIII edycja konkursu „PROSTO ZE SZKOŁY”. Celem konkursu jest m.in. kreowanie pozytywnych wzorców społecznych, zdrowego stylu życia wolnego od środków uzależniających oraz atrakcyjnych sposobów na spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież, inicjowanie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy, propagowanie zasad bezpiecznych zachowań, zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez włączenie młodzieży do działań profilaktycznych oraz zachęcenie uczestników do odkrywania w sobie talentów i ciekawych zainteresowań – jako alternatywnego sposobu unikania patologicznych i ryzykownych zachowań.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy przygotują materiał filmowy (film, animacja, reportaż, spot społeczny), przedstawiający pozytywne wzorce społeczne i atrakcyjne sposoby spędzania czasu wolnego,  promujący zdrowy styl życia bez środków uzależniających i psychoaktywnych (np. alkohol, nikotyna, narkotyki i itp.), zwracający uwagę na występujące zagrożenia i pokazujący sposoby ich unikania, ukazujący możliwościach wyjścia z sytuacji kryzysowej i uzyskania pomocy (od przyjaciół, rodziny, instytucji).

Na zwycięzców i uczestników czekają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Regulamin konkursu 2017

Zgłoszenie

Kategoria: Aktualności, Miejskie