Konkurs Technotalent rozstrzygnięty

Dodano: 7 grudnia 2017

Od 12 września 2017 do 23 października 2017 roku trwało się przyjmowanie zgłoszeń do czwartej edycji Konkursu Technotalent. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Technotalenty, którą powołali do życia menedżerowie firm APS SA, Promotech, CFT Polska, Grupa Biznes Polska, IBiA VIVADE, UpLogic. Współorganizatorami Konkursu są: Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku i PKO Bank Polski. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem konkursu jest identyfikacja i wsparcie osób, które aktywnie tworzą innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne. Założeniem organizatorów jest to, by konkurs stał się najważniejszym dorocznym wydarzeniem promującym działania na rzecz rozwoju kapitału intelektualnego osób, które są w wieku 18 – 35 lat (uczniowie, studenci, absolwenci, doktoranci lub pracownicy związani z województwem podlaskim lub warmińsko – mazurskim). Nad przebiegiem kwalifikacji konkursowych opiekę sprawowały Kapituły Konkursu Technotalent 2017 złożone z ekspertów wywodzących się z Fundacji Technotalenty, z firm i instytucji patronujących oraz wspierających całość przedsięwzięcia.

W roku 2017 uczestnicy konkursu rywalizowali w następujących kategoriach: Technika, Biznes, Wyzwanie Społeczne, Technotalent Politechniki Białostockiej 2017, Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2017, Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2017, Inspiracje 2017. Udział w Konkursie polegał na zgłoszeniu projektu już zrealizowanego, projektu w trakcie realizacji lub projektu planowanego w przyszłości. Podstawą kwalifikacji zgłoszonych prac było zastosowanie w projektach nowoczesnych technologii. Prace były oceniane na podstawie opisu, prezentacji PowerPoint lub filmu przedstawiającego konkursowy projekt. Regulamin konkursu został umieszczony na stronie Fundacji: www.technotalenty.pl, w zakładce Konkurs.

Tegoroczna edycja konkursu, tak jak w latach 2014, 2015 i 2016, podzielona była na etapy, a finałowe oceny i prezentacje odbywały się z udziałem publiczności i mediów. W każdej z 7 kategorii konkursowych do finałowej rozgrywki o nagrody finansowe zostało nominowanych po pięć zgłoszonych projektów. Wszyscy finaliści poza nagrodami głównych patronów konkursu będą mieli szansę otrzymać profesjonalne wsparcie merytoryczne oraz propozycje kontraktów lub zatrudnienia w czołowych firmach województwa podlaskiego. Laureaci zostaną objęci programem wsparcia przygotowanym przez głównego organizatora konkursu Fundację Technotalenty.
Dnia 1 grudnia w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w Konkursie Technotalent 2017, na której poznaliśmy tegoroczne talenty. Oprócz nagród głównych zostały wręczone również nagrody specjalne a nowi partnerzy fundacji Technotalenty otrzymali certyfikaty.

 

Opisy projektów zwycięskich i wyróżnionych – Konkurs Technotalent 2017

Kategoria „Technotalent PB 2017”

Zwycięzca: „Anima” Mateusz Bajko, Mateusz Markiewicz, Michał Jaszczuk. Anima jest designerskim urządzeniem elektronicznym, działającym w oparciu o technologię Bluetooth. Jego główną funkcjonalnością jest dostarczanie wiadomości lub przypomnień na telefon użytkownika w momencie zbliżenia się do urządzenia. Do zapisania przypomnienia potrzebny jest tylko telefon, na którym zapisujemy notatkę, która aktywuje się w momencie gdy zbliżymy się do Animy. Urządzenie pozwala też na zostawianie wiadomości dla współlokatora czy do pierwszej osoby która się do niej zbliży.

Wyróżnienie: „Big Data Mining for Healthcare” Marcin Czajkowski, Krzysztof Jurczuk, Daniel Reska. Proponowany system IT będzie inteligentnie przetwarzał dane różnego rodzaju: kliniczne, obrazowe oraz omiczne (np. genetyczne), wykorzystując wiedzę ekspertów pozyskaną automatycznie z publikacji oraz otwartych baz danych. Dzięki systemowi będzie możliwe zastosowanie tzw. leczenia spersonalizowanego pacjentów chorych onkologicznie czyli lepiej dobranego do jego genów co zwiększy szanse na powrót do zdrowia i zmniejszy koszty terapii.

Wyróżnienie: „Mindhand – projekt bionicznej protezy ręki” Sławomir Grycuk, Paweł Antoniuk, Iwona Gruszczyńska, Łukasz Boguszewski, Joanna Gilewska, Ewelina Antoniuk. Zaprojektowana proteza jest sterowana przy pomocy sygnału EMG pochodzące z kikuta, umożliwiając normalne funkcjonowanie niepełnosprawnych w życiu codziennym. W projekcie zastosowaliśmy autorskie rozwiązanie mechanizmu ruchu poprzez umieszczenie jarzm, które poruszają poszczególne paliczki palca, redukując ilość napędów. Miopotencjalny sygnał z mięśni jest odbierany, a następnie wysyłany do sterownika, który będzie odpowiadać za analizę sygnału oraz pracę napędów ruchomych części ręki.

 

Kategoria „Technotalent UwB 2017”

Zwycięzca: „Antymetabolity tiaminy – szansa rozwoju preparatów przeciwgrzybiczych” Magdalena Siemieniuk. Narastający problem lekooporności patogennych mikroorganizmów na aktualnie stosowane antymykotyki skłania do poszukiwania nowych środków przeciwgrzybiczych. Badania, które przeprowadziłam wykazały, że oksytiamina – antywitamina tiaminy ogranicza tempo przyrostu grzybów patogennych w wyniku zmian metabolicznych, związanych z ich interakcją z enzymami zależnymi od koenzymowej pochodnej tiaminy. Dlatego synteza nowych analogów tiaminy stwarza duże możliwości w leczeniu infekcji grzybiczych.

Wyróżnienie: „Wielofunkcyjny system katalityczny do reakcji prowadzonych w wodzie o potencjalnym zastosowaniu w syntezie leków” Iwona Misztalewska-Turkowicz. Projekt zakłada syntezę nowych multifunkcyjnych nanomateriałów o charakterze jednocześnie katalizatorów i surfaktantów. Innowacyjność polega na połączeniu kilku nowoczesnych rozwiązań, m. in. użyciu magnetycznych nanomateriałów jako nośników, zastosowaniu nanocząstek do stabilizacji emulsji oraz katalizę międzyfazową z użyciem wody jako medium reakcyjnego.

Wyróżnienie: „Kompozyt nanocebulek węglowych i nanorurek polianilinowych jak multifunkcjonalny materiał do superkondensatorów, biosensorów i ogniw biopaliwowych” Piotr Olejnik, Olena Mykhailiv. Głównym założeniem niniejszego projektu jest synteza oraz zbadanie właściwości fizykochemicznych multifunkcjonalnego materiału złożonego z nanorurek polimeru przewodzącego (PANInt) i nanocebulek węglowych (CNOs). Tego typu połączenie wykazuje dużą trwałość mechaniczną, świetne przewodnictwo elektryczne i wysoką pojemność właściwą,co umożliwia zastosowanie otrzymanego kompozytu w superkondensato rach, biosensorach i ogniwach paliwowych – nowoczesnych narzędziach energetyki i biomedycyny.

 

 

Kategoria „Technotalent UMB 2017”

Zwycięzca:  „Medycyna regeneracyjna – gdzie science-fiction spotyka się z rzeczywistością” Andrzej Eljaszewicz, Kamil Grubczak, Paula Zembko, Dawid Groth, Paulina Kaczmarczyk, Urszula Radzikowska. Głównym założeniem projektu jest rozwój nowych innowacyjnych technologii medycznych opartych na wykorzystaniu komórek macierzystych, matryc biologicznych oraz materiałów kompatybilnych biologicznie. Zespół Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji jest jedyną jednostką w regionie prowadzącą szeroko zakrojone prace naukowe w dziedzinie medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkankowej.

Wyróżnienie: „cardioBOX” Krzysztof Drygalski, Tomasz Charytoniuk. cardioBOX to prototyp bezprzewodowego kardiomonitora wielkości dłoni pozwalającego na ocenę podstawowych parametrów życiowych takich jak: zapis EKG, pomiar tętna, saturacji, czy temperatury i ciśnienia krwi. Optymalizacja i udoskonalenie procesów leczenia i diagnostyki to główne założenie projektu cardioBOX.

 

Finał kategorii specjalnej „Inspiracje 2017”

Zwycięzca: „Projekt stanowiska hydroponicznego do domowej uprawy roślin jadalnych” Mateusz Ołdytowski. Istotą projektu są cykle nawadniania, uzyskane przy pomocy innowacyjnego, autorskiego zaworu hydraulicznego, działającego bez użycia prądu. Symuluje on wstępowanie okresów suchych i wilgotnych obserwowanych w naturze oraz wykorzystywanych w uprawach szklarniowych. Jego obsługa ograniczona jest do minimum (nie wymagane jest przesadzanie roślin), a zbiornik na wodę lub pożywkę stanowi zapas na 7-10 dni.

 

Nagroda dla najlepszego zespołu uczniowskiego i opiekuna

Zwycięzca: „Domowy system usprawniający życie osób niesłyszących i niedosłyszących” Dominik Wilczyński, Tomasz Muśko, Mateusz Sumorek. Nasz system będzie bezprzewodową instalacją złożoną z czujek, centrali oraz urządzeń informujących. Jej zadaniem będzie wspomaganie codziennego życia osób głuchoniemych oraz niedosłyszących w obrębie domu, poprzez zastąpienie ich słuchu innymi zmysłami, tj. wzrok, dotyk (czucie).

Opiekun: Irena Osiak Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

 

Kategoria „Wyzwanie Społeczne”

Zwycięzca: „Domowy system usprawniający życie osób niesłyszących i niedosłyszących” Dominik Wilczyński, Tomasz Muśko, Mateusz Sumorek. Nasz system będzie bezprzewodową instalacją złożoną z czujek, centrali oraz urządzeń informujących. Jej zadaniem będzie wspomaganie codziennego życia osób głuchoniemych oraz niedosłyszących w obrębie domu, poprzez zastąpienie ich słuchu innymi zmysłami, tj. wzrok, dotyk (czucie).

Wyróżnienie:  „Mindhand – projekt bionicznej protezy ręki” Sławomir Grycuk, Paweł Antoniuk, Iwona Gruszczyńska, Łukasz Boguszewski, Joanna Gilewska, Ewelina Antoniuk. Zaprojektowana proteza jest sterowana przy pomocy sygnału EMG pochodzące z kikuta, umożliwiając normalne funkcjonowanie niepełnosprawnych w życ iu codziennym. W projekcie zastosowaliśmy autorskie rozwiązanie mechanizmu ruchu poprzez umieszczenie jarzm, które poruszają poszczególne paliczki palca, redukując ilość napędów. Miopotencjalny sygnał z mięśni jest odbierany, a następnie wysyłany do sterownika, który będzie odpowiadać za analizę sygnału oraz pracę napędów ruchomych części ręki.

Wyróżnienie: „Projekt Protesis” Krzysztof Drygalski, Tomasz Charytoniuk. W ramach projektu realizowanego przez Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Biofizyki UMB prowadzimy badania rozwojowe nad interfejsem mózg-komputer wykorzystującym sygnały EEG oraz EMG. W efekcie prowadzonych prac skonstruowaliśmy elektromiograf oraz prototyp protezy, który pozwolił nam na rejestrację i analizę sygnału EMG oraz wykorzystanie go do kontroli ruchów modelu. Jako płytę główną urządzenie wykorzystuje ArduinoUno.

 

Kategoria „Technika”

Zwycięzca:  „Hermes- uskrzydlać niepełnosprawnych” Hubert Gudalewski, Anna Danowska, Gustaw Antypiuk, Michał Petelski. HERMES jest mobilną dostawką do wózka inwalidzkiego. Powstał w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną, związaną z szybkim przemieszczaniem się osób niepełnosprawnych. Stabilna rama wraz z dopasowanym napędem daje doskonałe rozwiązanie umożliwiające zmianę wózka w rower dla osób niepełnosprawnych. Posiada napęd ręczny i elektryczny z możliwością odzysku energii oraz regulacją prędkości. Mocowanie oraz kierownica posiadają regulację umożliwiającą dostosowanie parametrów do użytkownika.

Wyróżnienie: „Confee – aplikacja dla osób niesłyszących” Sławomir Grycuk, Paweł Antoniuk, Ewelina Antoniuk, Magdalena Machal. Aplikacja ma za zadanie pomagać w komunikowaniu osobom z problemami ze słuchem. Głównym celem projektu jest pomoc takim osobom w kontaktach z innymi ludźmi, w takich miejscach jak dom, sklep, praca czy podczas kontaktów towarzyskich.

 

Kategoria „Biznes”

Zwycięzca: „Anima” Mateusz Bajko, Mateusz Markiewicz, Michał Jaszczuk. Anima jest designerskim urządzeniem elektronicznym, działającym w oparciu o technologię Bluetooth. Jego główną funkcjonalnością jest dostarczanie wiadomości lub przypomnień na telefon użytkownika w momencie zbliżenia się do urządzenia. Do zapisania przypomnienia potrzebny jest tylko telefon, na którym zapisujemy notatkę, która aktywuje się w momencie gdy zbliżymy się do Animy. Urządzenie pozwala też na zostawianie wiadomości dla współlokatora czy do pierwszej osoby która się do niej zbliży.

Wyróżnienie: „Big Data Mining for Healthcare” Marcin Czajkowski, Krzysztof Jurczuk, Daniel Reska. Proponowany system IT, będzie gromadził a następnie inteligentnie przetwarzał dane różnego rodzaju: kliniczne, obrazowe oraz omiczne (np. genetyczne). Ponadto system będzie gromadził wiedzę ekspercką oraz będzie korzystał z wiedzy z publikacji oraz baz publicznych. Dzięki temu możliwe będzie możliwie wczesne udzielenie odpowiedzi na pytania związane z profilaktyką, procesem diagnostycznym oraz terapeutycznym osób zagrożonych konkretną chorobą onkologiczną lub już chorych na tę chorobę.

 

Specjalna nagroda ufundowana przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny: „Big Data Mining for Healthcare” Marcin Czajkowski, Krzysztof Jurczuk, Daniel Reska. Proponowany system IT, będzie gromadził a następnie inteligentnie przetwarzał dane różnego rodzaju: kliniczne, obrazowe oraz omiczne (np. genetyczne). Ponadto system będzie gromadził wiedzę ekspercką oraz będzie korzystał z wiedzy z publikacji oraz baz publicznych. Dzięki temu możliwe będzie możliwie wczesne udzielenie odpowiedzi na pytania związane z profilaktyką, procesem diagnostycznym oraz terapeutycznym osób zagrożonych konkretną chorobą onkologiczną lub już chorych na tę chorobę.

Specjalna nagroda ufundowana przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego: „Portal do edukacji programistycznej dzieci online” Marcin Zajkowski. W obecnej chwili prowadzimy pilotażowe wdrożenie portalu z testami przeprowadzanymi na uczniach uczestniczących w kursach online. Pomysł zakłada wyjście krok dalej i udostępnienie możliwości korzystania z kursów online osobom nieuczestniczącym w zajęciach w szkole. Na bazie doświadczeń naszych trenerów i moich osobistych, chcemy stworzyć narzędzie, które w prosty sposób pomoże dzieciom i ich rodzicom w zdobywaniu wiedzy nt. programowania i nowych technologii.

Strona internetowa konkursu: http://technotalenty.pl/konkurs2017/

Fanpage Fundacji Technotalenty: https://www.facebook.com/fundacjaTechnotalenty/

 

Kategoria: Aktualności, Miejskie