Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym

Dodano: 8 września 2017

Do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”– Wybory Samorządowe zachęcają uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego regionu Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze.  Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, w szczególności w zakresie wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Regulamin przedsięwzięcia  dostępny jest na stronie internetowej organizatora: www.pkw.gov.pl

Pierwszy etap konkursu odbywa się w szkole, do której uczęszcza uczestnik i polega na wypełnieniu testu. W ramach etapu wojewódzkiego uczeń musi napisać pracę na jeden z tematów. I ostatni etap – ogólnopolski zostanie przeprowadzony w Warszawie w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej i będzie polegał na udzieleniu ustnych odpowiedzi na pytania opracowane przez PKW. W konkursie, na różnych etapach, można wygrać nagrody pieniężne i rzeczowe.  

Zgłoszenia uczniów przyjmowane są do 17 października 2017 r. Szczegóły także na stronie internetowej organizatora.

Kategoria: Aktualności, Miejskie