Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Dodano: 14 czerwca 2017

Do 3 lipca 2017 roku organizacje pozarządowe oraz Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego mogą zgłaszać uwagi w sprawie projektu Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 Tutaj znajdują się:
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018; 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018;
projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018; 
formularz zgłaszania opinii

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe