Początki miejscowości sięgają XIV wieku. W 1336 roku Krzyżacy, na miejscu zdobytej pruskiej warowni Unsatrapis, wznieśli zamek nazwany Instierburg. Stąd prowadzili akcje zbrojne przeciwko Litwie. W 1376 roku zamek zdobyli Litwini, a w czasie wojny trzynastoletniej w 1457 roku – Polacy. U stóp zamku rozwinęła się osada, która w 1583 roku uzyskała prawa miejskie. Wielki pożar, przemarsze wojsk i najazdy szwedzki, rosyjski i tatarski doprowadziły jednak do wyludnienia miejscowości. Na początku XVIII wieku sprowadzono tu więc osadników z Litwy i Szwajcarii. W latach 1758-1762 miasto było okupowane przez Rosjan. Po reformie administracyjnej Prus w 1815, Insterburg stał się siedzibą powiatu (Kreis) i wszedł w skład rejencji Gumbinnen. Tutaj krzyżowały się najważniejsze linie kolejowe: Królewca do Kowna, z Tylży do Torunia i linia do Ełku. Rozwinął się przemysł maszynowy, tekstylny i hutniczy. W czasie I wojny światowej Insterburg był krótko pod okupacją rosyjską, lecz nie doznał większych zniszczeń. Po wojnie otwarto hipodrom, na którym odbywały się liczne zawody jeździeckie, również międzynarodowe. Po II wojnie światowej miasto włączono do obwodu kaliningradzkiego ZSRR.

W 1946 zmieniono nazwę na Czerniachowsk, na cześć generała Iwana Czerniachowskiego, dowódcy sowieckiej ofensywy na Prusy Wschodnie. Obecnie Czerniachowsk to ośrodek przemysłu maszynowego, ceramicznego i meblarskiego oraz centrum hodowli koni. W pobliżu miasta zlokalizowana jest baza lotnictwa wojskowego. Warto tu zwiedzić kościoły różnych wyznań, świadczące o wielokulturowej przeszłości miasta: kościół ewangelicko-reformowany, obecnie prawosławny sobór św. Michała, kościół katolicki św. Brunona, i ewangelicki kościół Melanchtona. Koniecznie trzeba też zobaczyć gotycki zamek Georgenburg, wzniesiony przez biskupów sambijskich, gdzie mieści się stadnina koni. Umowa o współpracy miast partnerskich między Suwałkami i Czerniachowskiem została podpisana w 2012 r.

Położenie:
Miejscowość w centrum Obwodu Kaliningradzkiego
Dojazd:
90 km na wschód od Kaliningradu, 118 km od Suwałk
Liczba mieszkańców:
42 000
Współpracuje z Suwałkami od 2010 r. Porozumienie o współpracy obu miast zostało podpisane w 2012 r. Obecnie Czerniachowsk to ośrodek przemysłu maszynowego, ceramicznego i meblarskiego oraz centrum hodowli koni.