Powiat Amata to samorząd lokalny, położony 80 km od stolicy Rygi, w północnej części Łotwy, w regionie Vidzeme. To jedna ze 109 jednostek administracyjnych (novads) na Łotwie utworzonych w ramach reformy administracyjnej 1 lipca 2009 roku.Skład narodowościowy Powiatu Amata obejmuje: 89% Łotyszy, 5% Rosjan i 6% innych narodowości. Obszar przecina ważna infrastruktura tranzytowa (autostrady, kolej, gazociąg), co czyni to terytorium atrakcyjnym dla inwestycji i rozwoju biznesu. Największe zatrudnienie  jest w rolnictwie, leśnictwie i przetwórstwie drewna, hotelarstwie i gastronomii, budownictwie, edukacji, sektorze publicznym.Stopa bezrobocia 4,2% jest niższa niż średnia na Łotwie. W Amacie znajduje się kilkaset zarejestrowanych przedsiębiorstw. Powiat zapewnia wszystkie usługi publiczne swoim mieszkańcom. Bardzo wysoki priorytet ma edukacja. Edukacja przedszkolna i kształcenie oparte na kompetencjach są świadczone w 5 placówkach oświatowych i 1 szkole średniej. Amata jest  aktywna we współpracy międzynarodowej i realizacji projektów, ściśle współpracuje z 6 sąsiadującymi Powiatami: Priekuli, Rauna, Jaunpiebalga, Ligatne, Pargauja, Vecpiebalga (w sumie to ponad 30 000 mieszkańców).

Amata prowadzi aktywną międzynarodową współpracę z Alytusem z Litwy, Suwałkami, Innovation Circle Network z Norwegii, kilkoma Gminami z Włoch i Ismayilly z Azerbejdżanu. Realizuje wiele projektów współfinansowanych z UE dotyczących administracji publicznej, młodzieży, organizacji pozarządowych, seniorów, wolontariatu, turystyki z programów takich jak np.: Erasmus +, "Europa dla obywateli", ESPON  i innych.
Ważnym atutem rozwojowym Amaty jest dziedzictwo kulturowe, gdyż na jej terenie znajdują się różnorodne materialne obiekty dziedzictwa kulturowego, takie jak zamki, dwory, chronione pejzaże, muzea. Amata jest znana ze swojego piękna przyrody i historii. Część obszaru leży  na terenie Parku Narodowego Gauja. Turystyka jest jednym z głównych priorytetów Amaty ze względu na starożytną historię i zaplecze kulturowe. Wiele atrakcji przyrodniczych i historycznych przyciąga tysiące turystów. Każdego roku na terenie Powiatu Amata odbywa się wiele międzynarodowych wydarzeń kulturalnych, np.: święta średniowieczne w Araisi, festiwal tańca, festiwal chleba, festiwal kulinarny. List intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy miastem Suwałki i Rejonem Cesis został podpisany 17 lipca 2009 r.

Położenie:
w północnej części Łotwy
Dojazd:
80 km od Rygi, 440 km od Suwałk
Liczba mieszkańców:
5,7 tys.
W  2009 roku podpisano list intencyjny o współpracy z Rejonem Cesis. Powiat Amata, utworzony w ramach reformy administracyjnej na Łotwie przejął kompetencje Rejonu Cesis dotyczące współpracy międzynarodowej i kontynuuje współpracę z Suwałkami.