Grodno leży w zachodniej Białorusi, niedaleko granicy z Polską i Litwą, nad rzeką Niemen. Siedziba administracyjna Obwodu Grodzieńskiego.
 
“Perła Regionu Niemna”, ”Miasto Zamków”, “Królewskie Miasto“, “Miasto skrzyżowań” to określenia Grodna – jednego z najpiękniejszych i najstarszych miast na Białorusi, którego historia sięga 1128 roku.  Miasto przyciąga turystów ze względu na wyjątkowe dziedzictwo kulturowe i historyczne, dbając o spuściznę przodków i starając się ją ciągle wzbogacać. Miasto nie pozostawia obojętnym nikogo, kto choć raz go odwiedził; ujmuje swoją architekturą, zabytkami, ulicami, otwartością mieszkańców i gościnnymi kawiarniami i restauracjami. Grodno to duże administracyjne, przemysłowe, naukowe i kulturalne centrum na Białorusi. Oferuje duże możliwości gospodarcze w realizacji innowacyjnych projektów, technologii i programów. Sprzyja rozwojowi biznesu i inwestycjom.

Korzystna sytuacja gospodarcza i położenie geograficzne - na skrzyżowaniu szlaków ze wschodu na zachód i z północy na południe oraz tolerancyjni i gościnni mieszkańcy, tworzą warunki do rozwoju międzynarodowych kontaktów. Miasto Grodno przywiązuje dużą wagę do realizacji innowacyjnych projektów, wzmocnienia partnerstwa biznesowego, przyczynia się do dynamicznego rozwoju przyjaznych środowisku technologii, integracji gospodarczej i kulturalnej. Jest otwarte na współpracę, rozwój i wzmacnianie kontaktów międzyregionalnych i międzynarodowych, wymianę gospodarczą i społeczno-kulturalną. List intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Miastem Suwałki i Miastem Grodno został podpisany 29 kwietnia 2016 r.

Położenie:
w zachodniej Białorusi, niedaleko granicy z Polską i Litwą, nad rzeką Niemen
Dojazd:
samochodem najczęściej przez przejście graniczne Kuźnica
Liczba mieszkańców:
370,1 tys.
Współpracuje z Suwałkami od 2016 r. w ramach porozumienia, wcześniej od wielu lat.