Miejskie drzewa w kadrze

Dodano: 3 sierpnia 2017

Do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Suwalskie drzewa” zaprasza Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA. Prace można nadsyłać do 15 października. Konkurs jest współfinansowany przez Województwo Podlaskie oraz Miasto Suwałki.

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią i przyrodą. Prace muszą dotyczyć tematyki drzew w przestrzeni miasta Suwałki, w szczególności:
a) zagadnień związanych z rolą drzew, krzewów i terenów zieleni w przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych;
b) wskazywać znaczenie i sposoby ochrony zadrzewień, w szczególności właściwe prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych;
c) obejmować działania związane z monitoringiem, inwentaryzacją i ochroną zadrzewień, w szczególności przed negatywnymi skutkami intensywnego ruchu drogowego i presji inwestycyjnej.

Prace należy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres konkurs@kostroma.pl. Zdjęcie musi być w formacie JPG, wielkość pliku nie może być mniejsza niż 2 MB, a rozdzielczość pliku graficznego musi wynosić co najmniej 1600×1200 pikseli.
Uczestnik może zgłosić do konkursu nieograniczoną liczbę prac. 

Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy „Suwalskie drzewa”, która odbędzie się w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach “Centrum Trójki”.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
za zajęcie I miejsca –  publikacja pracy w formie pocztówki + nagroda rzeczowa,
za zajęcie II miejsca –  publikacja pracy w formie pocztówki + nagroda rzeczowa,
za zajęcie III miejsca –  publikacja pracy w formie pocztówki + nagroda rzeczowa,
za zajęcie dalszych miejsc nagrody rzeczowe.
Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: http://kostroma.pl/konkurs-fotograficzny-suwalskie-drzewa/

Kategoria: Organizacje pozarządowe