Aktualności

Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego

Do 2 lipca 2019 r. można zgłaszać uwagi do oferty realizacji zadania publicznego pn. "Suwałki Marsz! - rozwój i wspieranie aktywności fizycznej seniorów", zgłoszonej przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL SALOS" w Suwałkach 

26
Czerwiec