Aktualności

Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „O ziołach i przyrodzie Suwalszczyzny”, zgłoszonej przez Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy”

09
Sierpień