Aktualności

Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „51 Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej – Suwałki 2019”, zgłoszonej przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Św. Trójcy w Suwałkach

11
Wrzesień