Aktualności

Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Zlot 30-lecia ZHR”, zgłoszonej przez Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

16
Lipiec