Aktualności

#liczysiękażdy

Już w kwietniu ruszy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dzięki niemu dowiemy się dokładnie ilu nas jest ale również zweryfikujemy prawdziwą liczbę mieszkańców Suwałk. Cały czas liczba Suwalczan oscyluje na poziomie ponad 69 tysięcy mieszkańców i co najważniejsze nie sprawdzają się pesymistyczne prognozy Głównego Urzędu Statystycznego mówiące o dramatycznym spadku ludności naszego miasta.

- Serdecznie Państwa zachęcam do wzięcia udziału w zaplanowanym na ten rok Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Będzie on w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Oczywiście jeżeli ktoś nie ma dostępu do komputera i internetu to będzie mógł skorzystać z urządzenia oraz pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Udostępnimy w suwalskim ratuszu odpowiednie pomieszczenie i sprzęt.

Jeżeli zaś ktoś nie będzie mógł wziąć udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań za pomocą elektronicznych narzędzi to wtedy skontaktuje się z nim „rachmistrz spisowy”, który pomoże w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Ostatni Narodowy Spis Ludności i Mieszkań został przeprowadzony na terytorium Polski w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. W ramach spisu zebrano dane obejmujące: terytorialną, demograficzną, ekonomiczną i edukacyjną charakterystykę osób; migracje wewnętrzne i zagraniczne; charakterystykę etniczno–kulturową; niepełnosprawność; skład i strukturę gospodarstw domowych; wzajemne relacje członków gospodarstwa domowego; rodziny oraz charakterystykę mieszkań i budynków.

Spis ludności i mieszkań 2011 został realizowany metodą mieszaną tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym. Spis 2011 r. był wyjątkowy, zarówno ze względu na zastosowaną metodykę zbierania danych, jak i z uwagi na fakt, że był to pierwszy spis powszechny ludności i mieszkań realizowany od czasu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

Na stronie Urzędu Miejskiego założona została specjalna podstrona poświęcona tematyce Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.