Aktualności

Powołanie komisji do opiniowania ofert na prowadzenie klubów rodzica

Zarządzenie Nr 51/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk polegającego na prowadzeniu polityki prorodzinnej, tworzeniu warunków dla rozwoju aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym rodziców z dziećmi poprzez prowadzenie klubów rodzica

30
Styczeń