DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 
Realizację zadania sfinansowano ze środków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy
 
Nazwa zadania:
Prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy
 
Finansowanie:
Wartość finansowania zależna jest od ilości uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.
 
Całkowita wartość w 2021 r.:
Prognozowana kwota: 809 655 zł
 
Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Dziennego Pobytu Stowarzyszenia „Aktywni tak samo” - w Suwałkach prowadzony jest na zlecenie Gminy – Miasta Suwałki przez Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo” w Suwałkach.