Program budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach w latach 2014 – 2020


W 2015 roku Miasto Suwałki opracowało dokument – Program budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach w latach 2014 - 2020, który zakłada w jakiej kolejności budowane będą drogi osiedlowe. Przyjęta kolejność budowy ulic lokalnych w Suwałkach wynika z: liczby uczestników ruchu drogowego, możliwości uzyskania współfinansowania i czasu powstania zabudowy oraz posiadania dokumentacji technicznej na ich realizację. Władze miasta widząc potrzebę budowy nieutwardzonych ulic każdego roku dokładają starań, aby jak najszybciej doprowadzić do ich utwardzenia.

W ciągu ostatnich lat zostały wybudowane lub zmodernizowane m. in.: ul. Warszawska, ul. Łąkowa (Mereckiego), ul. Mieszka I, ul. Królowej Jadwigi, ul. Warneńczyka, ul. Olszowa, fragment ul. Szwoleżerów, fragment ul. Górnej, ul. Modrzewiowa, ul. Władysława Łokietka, ul. Kazimierza Wielkiego (na osiedlu Zielona Górka), ul. Powstańców Śląskich oraz fragmentu ul. Kawaleryjskiej (dawna XXX-lecia PRL na osiedlu Powstańców Wielkopolskich), ul. Siedlecka, ul. Zielonogórska, ul. Pilska, ul. Konińska, ul. Włocławska, ul. Płocka, ul. Ostrołęcka, ul. Ciechanowska, ul. Bukowa, ul. Krakowska, ul. Młynarskiego (I i II etap), skrzyżowanie ul. Różanej i Klonowej, Szczecińska, Gdańska, Koszalińska, Elbląska, Słupska, Toruńska, Zamojska, Tarnobrzeska, Batalionów Chłopskich, 41 Pułku Piechoty, Legionów, Władysława Łokietka, Ogrodowej, Pięknej, Ełckiej, Gołdapskiej, Oleckiej, Giżyckiej, ulica Zastawie do byłej bocznicy kolejowej, przebudowa ul. Wileńskiej, Kowieńskiej oraz przebudowa ulicy Świerkowej.

W roku 2017 zrealizowano m. in. budowę lub przebudowę ulic: Północna, Kolejowa, Młynarskiego (Etap III), Miodowej, Kołłątaja, oraz w związku z uzyskaniem 50% dofinansowania z budżetu państwa również przebudowę ulicy Staniszewskiego. Rozpoczęto w 2017 r. również budowę i rozbudowę ulic: Wrocławska, Legnicka, Katowicka, Gorzowska, Klonowa oraz w związku z uzyskaniem dofinansowania ul. Armii Krajowej (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej i od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata),  ul. Sejneńskiej (od torów do granic administracyjnych miasta) które kontynuowane i zakończone będą w 2019 r.

W roku 2018 rozpoczęto budowę ulic: Zastawie (na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z drogą osiedlową), drogę 5KD za osiedlem Polna, Knuta Olafa Falka, Kazimierza Wielkiego i Władysława. Jagiełły, 7KD od ulicy Sikorskiego oraz Mariana Piekarskiego. W 2018 roku planowana do rozpoczęcia jest rozbudowa ulicy Krzywólka.

W następnych latach planowane jest przeznaczenie kolejnych środków finansowych z budżetu miasta na realizację ulic zgodnie z przyjętą kolejnością.