Dzierżawy

Oferta/Nieruchomość przy ul. Krasickiego
Nr działki
30129/12, 30129/9, 30129/4, 30129/5, 30232/3, 30233/3, 30234, 30235, 30348/1, 30236/3, 30237/2 i 30238/1
Powierzchnia: 31.9743 ha
Numer księgi wieczystej:
Kształt: nieregularny
Media w zasięgu: brak
Aktualne zagospodarowanie: działki niezabudowane położone w zachodniej części miasta przy ulicy Krasickiego, obejmujące wyrobisko po eksploatacji żwiru
Przeznaczenie: pod usługi turystyczne i sportowe
Warunki dzierżawy: dzierżawa na okres 30 lat z przeznaczeniem pod usługi turystyczne i sportowe
Dodatkowe informacje: działki, zgodnie z obowiązującym miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLII/464/2013 z dnia 27.11.2013 roku, leżą w obrysach 26ZU-UT – tereny zieleni publicznej z dopuszczeniem realizacji usług turystycznych i sportowych oraz 30WS – teren zbiorników powyrobiskowych.
Dodatkowe informacje o cenie: cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 5 000 zł - brutto
Osoba do kontaktu:Beata Jodango