Grunty

Oferta/Działka przy ul. Z. Herberta
Nr działki:
33928/8
Cena
117 600,00 zł
Powierzchnia: 0.1470 ha
Numer księgi wieczystej: SU1S/00040509/3
Kształt: regularny
Dojazd: Działka wydzielona została w oparciu o obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z warunkami zawartymi w planie, realizacja nowej zabudowy powinna być poprzedzona wydzieleniem dróg i zapewnieniem dostępu do drogi publicznej publicznej oraz realizacją sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wydzielone geodezyjnie drogi publiczne nie są urządzone, uzbrojone w sieci wod-kan i energetyczne.
Media w zasięgu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna
Przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą
Forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu
Osoba do kontaktu :Beata Jodango