Grunty

Oferta/Nieruchomość - ul. Dubowo I
Nr działki:
35427
Cena
1 450 000,00 zł
Powierzchnia: 2.6169 ha
Numer księgi wieczystej: SU1S/00038377/1
Kształt: regularny
Media w zasięgu: sieć energetyczna
Aktualne zagospodarowanie: działka wydzielona została w oparciu o obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 67 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 roku. Na działce zlokalizowana jest sieć energetyczna (trzy słupy energetyczne). Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, Nabywca na wniosek i koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu właścicielem sieci.
Przeznaczenie: tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów
Osoba do kontaktu :Alina Szpakowska-Karpińska