Grunty

Oferta/Nieruchomość - ul. Kościuszki 45
Nr działki:
11406/10
Cena
Brak wyceny
Powierzchnia: 0.0409 ha
Numer księgi wieczystej: SU1S/00033467/4
Kształt: regularny
Dojazd: nabycie ww. działki wiąże się ze służebnością dojazdu ustanowioną przez Prezydenta Miasta na działce nr 11406/11
Media w zasięgu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i ciepłownicza
Aktualne zagospodarowanie: nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym, położona w Suwałkach w podwórzu przy ulicy Kościuszki 45. Teren równy, w centrum miasta. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej.
Forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu
Osoba do kontaktu :Alina Szpakowska-Karpińska