Grunty

Oferta/Nieruchomość - ul. Mereckiego
Nr działki:
35225
Cena
Brak wyceny
Powierzchnia: 0.1663 ha
Numer księgi wieczystej: SU1S/00040738/7
Kształt: regularny
Ukształtowanie terenu: duża różnica wysokości terenu
Media w zasięgu: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczna i telekomunikacyjna
Aktualne zagospodarowanie: nieruchomość niezabudowana, położona w Suwałkach na tyłach budynku przy ul. Mereckiego 24, charakteryzuje się dużą różnicą wysokości terenu, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Przeznaczenie: brak planu miejscowego, wydana jest decyzja o warunkach zabudowy, zgodnie z którą działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu
Osoba do kontaktu :Alina Szpakowska-Karpińska