Grunty

Oferta/Nieruchomość - ul. Zamojska
Nr działki:
32282/21
Cena
177 500,00 zł
Powierzchnia: 0.1180 ha
Numer księgi wieczystej: SU1S/00030587/0
Kształt: regularny
Media w zasięgu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna
Aktualne zagospodarowanie: szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.10.2013 roku. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji.
Przeznaczenie: na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi
Forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu
Osoba do kontaktu :Beata Jodango