Grunty

Przetarg drugi ogłoszony/Nieruchomość ul. Noniewicza
Nr działki:
10953
Cena
421 000,00 zł
Wadium
42 100,00 zł
Przetarg
14.10.2019
Wpłata wadium do: 10.10.2019
Numer konta: 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach
Powierzchnia: 0.1206 ha
Numer księgi wieczystej: SU1S/00004918/9
Kształt: regularny
Aktualne zagospodarowanie: niezabudowana
Przeznaczenie: na cele zabudowy mieszkalno-usługowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 11.2 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/451/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2017 roku.
Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
Osoba do kontaktu :Beata Jodango