Grunty

Przetarg ogłoszony/Nieruchomość ul. Noniewicza
Nr działki:
10954
Cena
364 400,00 zł
Wadium
36 440,00 zł
Przetarg
30.08.2019
Wpłata wadium do: 27.08.2019
Numer konta: 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach
Powierzchnia: 0.1306 ha
Numer księgi wieczystej: SU1S/00002920/2
Kształt: regularny
Aktualne zagospodarowanie: Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem o funkcji mieszkalnej wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 382, o powierzchni zabudowy 125 m2. Budynek jest parterowy drewniany z murowaną ścianą frontową. Do budynku dobudowany jest ganek. Budynek jest w złym stanie technicznym, brak dachu, stolarka okienna powybijana, otwory zabite płytą. Elewacja w stanie kompletnego zniszczenia.
Przeznaczenie: na cele zabudowy mieszkalno-usługowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 11.2 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/451/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2017 roku
Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
Osoba do kontaktu :Beata Jodango