Grunty

Przetarg ogłoszony/Nieruchomość - ul. Papiernia
Nr działki:
32889/16 i 32889/19
Cena
1 500 000,00 zł
Wadium
150 000,00 zł
Przetarg
07.12.2018
Wpłata wadium do: 04.12.2018
Numer konta: 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach
Powierzchnia: 2.4712 ha
Numer księgi wieczystej: SU1S/00038881/7
Kształt: regularny
Media w zasięgu: sieć kanalizacyjna i telekomunikacyjna
Aktualne zagospodarowanie: Działki wydzielone zostały w oparciu o obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Leżą w obszarze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 67 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 roku. Na działkach zlokalizowana jest sieć kanalizacyjna i telekomunikacyjna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, Nabywca na wniosek i koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu właścicielem sieci.
Przeznaczenie: tereny zabudowy usługowo - produkcyjnej
Forma zbycia: przetarg - sprzedaż nieruchomości na cele zabudowy usługowo-produkcyjnej
Osoba do kontaktu :Beata Jodango
Szczegóły