Grunty

Przetarg ogłoszony/Nieruchomość ul. Prusa
Nr działki:
33914/25
Cena
73 000,00 zł
Wadium
7 400,00 zł
Przetarg
18.11.2019
Wpłata wadium do: 14.11.2019
Numer konta: 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach
Powierzchnia: 0.0887 ha
Numer księgi wieczystej: SU1S/00006299/7
Kształt: regularny
Dojazd: Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 26 KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 26 KDW jest nie urządzona, uzbrojenie w sieć wod-kan przewiduje się w 2019 roku.
Aktualne zagospodarowanie: Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku.
Przeznaczenie: na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej
Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
Osoba do kontaktu :Beata Jodango