Grunty

Przetarg ogłoszony/Nieruchomość ul. Szpitalna
Nr działki:
22117/2
Cena
175 000,00 zł
Wadium
17 500,00 zł
Przetarg
25.10.2019
Wpłata wadium do: 22.10.2019
Numer konta: 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach
Powierzchnia: 0.0745 ha
Numer księgi wieczystej: SU1S/00004608/3
Kształt: regularny
Media w zasięgu: Na nieruchomości zlokalizowana jest sieć wodociągowa i energetyczna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w związku z awarią bądź konserwacją.
Aktualne zagospodarowanie: Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem murowanym mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 202,96 m2, dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni użytkowej 17,3 m2 i 41,55 m2 oraz garażem o powierzchni użytkowej 15,02 m2. Z uwagi na zły stan techniczny budynku mieszkalnego kwalifikuje się on do kapitalnego remontu. Budynki gospodarcze są w słabym stanie technicznym, posadowione są w części na działce przyległej ozn. nr. 22122/1. W związku z przekroczeniem granicy przy budowie tych budynków powinna nastąpić ich rozbiórka na wniosek i koszt inwestora. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 64 zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/541/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.05.2014 roku.
Przeznaczenie: na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej
Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
Osoba do kontaktu :Beata Jodango