Grunty

Przetarg ogłoszony/Nieruchomość - ul. Utrata
Nr działki:
32941/9, 32945/8, 32944/3, 32943/3
Cena
401 000,00 zł
Wadium
40 100,00 zł
Przetarg
09.11.2018
Wpłata wadium do: 06.11.2018
Numer konta: 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach
Powierzchnia: 0.4867 ha
Numer księgi wieczystej: SU1S/00041596/6
Kształt: regularny
Dojazd: droga krajowa nr 8, ulica Utrata
Media w zasięgu: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, energetyczna i telekomunikacyjna
Aktualne zagospodarowanie: nieruchomość niezabudowana położona w południowej części miasta przy drodze krajowej nr 8, przy urządzonej ulicy Utrata. Teren jest równy, w sąsiedztwie stacji paliw, Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód oraz jednostki wojskowej
Przeznaczenie: zabudowa usługowo - handlowa
Forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu
Osoba do kontaktu :Beata Jodango
Szczegóły