Grunty

Przetarg ogłoszony/Nieruchomości ul. Utrata
Nr działki:
33308/4 i 33429/14
Cena
151 000,00 zł
Wadium
15 100,00 zł
Przetarg
08.11.2019
Wpłata wadium do: 05.11.2019
Numer konta: 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach
Powierzchnia: 0.0203 ha
Numer księgi wieczystej: SU1S/00008899/7 i SU1S/00040014/6
Kształt: regularny
Media w zasięgu: Na nieruchomości zlokalizowana jest sieć wodociągowa. Nabywca zobowiązany będzie do znoszenia tej sieci i udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii, remontu czy konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona jej p
Aktualne zagospodarowanie: Działka nr 33308/4 zabudowana jest murowanym budynkiem gospodarczym, w którym są dwa pomieszczenia garażowe i poddasze o wysokości ok. 1,6 m. Budynek ten wraz z gruntem umożliwiającym dojście i dojazd do garaży obciążony jest umową najmu na czas oznaczony do dnia 30 kwietnia 2022 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 44 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/191/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 roku.
Przeznaczenie: na cele zabudowy usługowej
Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
Osoba do kontaktu :Beata Jodango