Grunty

Przetarg ogłoszony/Nieruchomości ul. Zwrotnicza
Nr działki:
24618/2, 24616/7
Cena
100 000,00 zł
Wadium
10 000,00 zł
Przetarg
07.10.2019
Wpłata wadium do: 03.10.2019
Numer konta: 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach
Powierzchnia: 0.1098 ha
Numer księgi wieczystej: SU1S/00019965/1 i SU1S/00007956/8
Kształt: regularny
Media w zasięgu: Na działkach zlokalizowana jest sieć ciepłownicza. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właściciela sieci, polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie dojścia i dojazdu w celu naprawy, remont
Przeznaczenie: na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
Osoba do kontaktu :Beata Jodango