Grunty

Przetarg ogłoszony/Nieruchomości ul. Zwrotnicza
Nr działki:
24618/5, 24616/8
Cena
121 000,00 zł
Wadium
12 100,00 zł
Przetarg
07.10.2019
Wpłata wadium do: 03.10.2019
Numer konta: 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach
Powierzchnia: 0.1335 ha
Numer księgi wieczystej: SU1S/00019965/1 i SU1S/00007956/8
Kształt: regularny
Media w zasięgu: Na działkach zlokalizowana jest sieć energetyczna. Nabywca zobowiązany będzie do znoszenia tej sieci i udostępnienia wejścia na grunt w przypadku jej awarii, remontu czy konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona jej prze
Przeznaczenie: na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
Osoba do kontaktu :Beata Jodango