Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki


Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki jest reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie Miasta Suwałk. Celem działania MRMS jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych. Działalność MRMS ma charakter konsultacyjny. Kadencja Rady trwa 2 lata i rozpoczyna się w październiku. Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki reprezentuje interesy całej suwalskiej młodzieży. W skład Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki wchodzą po jednym przedstawicielu każdego typu szkoły ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie Miasta oraz dwóch przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Przedstawiciele są wybierani spośród członków społeczności uczniowskiej zgodnie z obowiązującą w szkole ordynacją wyborczą. Za przeprowadzenie wyborów odpowiadają szkolne Samorządy Uczniowskie.

Szczegóły dotyczące zasad działalności MRMS zawarte są w statucie:
Uchwała Rady Nr XIX/215/2016 z dnia 2016-04-27 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki
 
Zadania związane z pomocą administracyjną i organizacyjną realizuje Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
Kontakt: brm@um.suwalki.pl, tel. (87) 562-81-18 oraz mlodziez@um.suwalki.pl i Facebook https://www.facebook.com/rada.suwalki/

Skład Młodzieżowej Rady Miasta II kadencji 2018-2020:

1. Jakub Amelian - Przewodniczący
2. Juliusz Błażewicz - Wiceprzewodniczący
3. Aleksander Masłowski
5. Nicolas Agnello
5. Rafał Dwojakowski
6. Kamil Raczkowski
7. Magdalena Ofiarowicz
8. Daria Czerniawska
9. Kamila Siwicka
10. Izabela Szymczyk
11. Magdalena Jarmołowicz
12. Olaf Milewski
13. Dawid Bogdan