Wniosek o udzielnie Honorowego Patronatu Młodzieżowej Rady Miasta Suwałk