W naszym mieście ludność ukraińska będzie lokowana w Hostelu Wigry przy ul. Zarzecze, gdzie jest 56 miejsc i w budynkach stadionu lekkoatletycznego (25 miejsc), a po ich wyczerpaniu w Hotelach.

W Suwałkach na dzień (28 lutego 2022r.) Wojewoda Podlaski wyznaczył 525 miejsc dla ludności z Ukrainy.

  • koordynacją pomocy urzędowej i administracyjnej dla ludności ukraińskiej zajmuje się Robert Januć (87 562 81 23), Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.

 
Ukraińcy, którzy trafią do Suwałk zostaną również objęci pomocą społeczną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, psychologiczną przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, a dzieciom zorganizowane będą zajęcia w przedszkolach i szkołach. Miasto również będzie udzielało wszelkich informacji na temat możliwości opieki zdrowotnej.
  • koordynacją pomocy społecznej zajmuje się Wiesława Szyszko (87 562 89 90), kierownik działu pomocy środowiskowej oraz Renata Racis (87 562 89 88), zastępca kierownika, pracownik ds. cudzoziemców,
  • koordynacją pomocy psychologicznej zajmuje się Barbara Leśniewska – Gawryś, Małgorzata Osowska, Barbara Boruta (793 868 284)
  • koordynacją spraw oświatowych zajmuje się Roman Rynkowski (502836180), zastępca Prezydenta Suwałk oraz Dorota Sidorowicz (781 271 132) Naczelnik Oświaty i Wychowania,
  • koordynacją spraw z zakresu opieki zdrowotnej zajmuje się Łukasz Mazalewski (87 563 56 14) i Honorata Rudnik (87 563 56 03) z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.